บลูเทค มัลติ เพอร์โพส คลีนเนอร์

Specifications
  • ผลิตภัณฑ์สำหรับขจัดคราบสกปรก คราบไขมัน กลิ่นคาวบนจาน และภาชนะต่าง ๆ
  • ใช้สําหรับทําความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ และเคาน์เตอร์ในบริเวณพื้นที่ผลิต และเตรียมอาหารได้เป็นอย่างดี
  • ขนาดบรรจุ 4×3.8 กก. และขนาด 1×19 กก.

Related Products