บลูเทค มัลติเซอร์เฟส ดีซี

Specifications
  • ผลิตภัณฑ์สําหรับทําความสะอาด และฆ่าเชื้อแบคทีเรียในขั้นตอนเดียว
  • ใช้ทำความสะอาด บริเวณโต๊ะอาหาร เครื่องมืออุปกรณ์ เคาน์เตอร์บริเวณพื้นที่เตรียมอาหาร พื้นห้องครัว
  • ขนาดบรรจุ 4×3.8 กก. และขนาด 1×19 กก.

Related Products