บลูเทค บล็อค คลีนเนอร์

Specifications
  • ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ทำความสะอาดเขียง เหมาะสำหรับไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร และพื้นที่ใช้ในการจัดเตรียมอาหาร
  • ขนาดบรรจุ 4×3.8 กก. และขนาด 1×19 กก.

Related Products