บลูเทค ควอท ซานิไทเซอร์

Specifications
  • ผลิตภัณฑ์สําหรับฆ่าเชื้อแบคทีเรีย บนพื้นผิวทั่วไป และสามารถใช้ได้กับพื้นผิวที่ต้องสัมผัสกับอาหาร
  • ใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรีบริเวณโต๊ะ เคาน์เตอร์ เครื่องมืออุปกรณ์ เขียง และพื้น ผนังในแผนกครัว หรือโรงพยาบาล
  • ขนาดบรรจุ 4×3.8 กก. และขนาด 1×19 กก.

Related Products