ซีลเลอร์ กลอส

Specifications
  • ผลิตภัณฑ์สำหรับเคลือบเงาหรือใช้เพื่อรองพื้นได้ดี คุณสมบัติพิเศษของโพลิเมอร์อนุภาคเล็ก ทำให้ยึดเกาะกับพื้นผิวสูง
  • ให้ความคงทนต่อการสัญจร ทนต่อรอยขูดขีด
  • ง่ายต่อการบำรุงรักษาด้วยเครื่องปั่นเงารอบสูง 1500 จนถึง 2500 รอบ/นาที
  • สำหรับอาคารสำนักงาน โรงแรม โรงพยาบาล ซุปเปอร์มาเก็ตและห้างสรรพสินค้า
  • ขนาดบรรจุ 4×3.8 กก. และ 1 ถัง ต่อ 19 กก.

Related Products