คอนดักทีฟ แว็กซ์

Specifications
  • ผลิตภัณฑ์สำหรับเคลือบเงาพื้นชนิดพิเศษมีคุณสมบัติป้องกันไฟฟ้าสถิต
  • ค่าความต้านทาน R = 104 ถึง 10 6 โอห์ม
  • ใช้คู่กับพื้นกระเบื้องยางชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิตได้ทุกชนิด
  • สำหรับพื้นที่ในโรงงานที่ผลิตหรือทดสอบอุปกรณ์ทางอิเลคโทรนิคน์ ห้องปรอดเชื้อ ห้องผ่าตัดในโรงพยาบาล
  • ให้ความเงางาม ความคงทนและง่ายต่อการบำรุงรักษา
  • ขนาดบรรจุ 4×3.8 กก. และ 1 ถัง ต่อ 19 กก.

Related Products